Cmentarz komunalny w Pławiu

Zobowiązanie należy uregulować na niżej podany numer rachunku bankowego po wystawieniu faktury przez Urząd Gminy

PKO 25 1020 5402 0000 0402 0027 7707

Formularz kontaktowy